Zonnekracht Heeten

Voor het dorp Heeten is door Doedens & Partners het initiatief genomen om samen bijna duizend zonnepanelen te plaatsen en daarmee bijna 250.000 kwh aan zonnestroom per jaar te realiseren. De opzet is dat een deel van de opbrengsten ten goede komen aan de dorpsgemeenschap in de vorm van goedkope stroom voor het maatschappelijk vastgoed. Het project wordt ondertussen door de hiervoor opgerichte Stichting Duurzaam Heeten uitgevoerd. Zie www.duurzaamheeten.nl