2Move

Training voor jongeren met psychosociale problematiek, Lindenhout

Voor jongeren tussen 18 en 25 jaar met psychosociale problemen in de Achterhoek is een trainingsprogramma ontwikkeld voor betere ondersteuning. Het project is ondertussen met succes afgerond en krijgt een vervolg. Hiervoor wordt op drie manieren gewerkt:

1/ Door trainingen wordt gewerkt aan weerbaarheid, zelfredzaamheid en vaardigheden.

2/ Het sociale netwerk rondom de cliënt wordt in kaart gebracht en waar nodig versterkt,

3/ De cliënt wordt nog drie jaren door een coach begeleid. Hiermee wordt maximale ondersteuning geboden in de cruciale leeftijdsfase van de jongere.

Financieel is dit project ondersteund door de Provincie Gelderland.