De Sallandse Ruimte

In opdracht van de provincie Overijssel is de problematiek van het onvoldoende tot wasdom komen van initiatieven van onderop onderzocht. De ‘deken’ van regelgeving en het niet kennen van de juiste weg zijn oorzaken hiervan. Er is heel véél sociale energie en er ontstaan erg veel ideeën aan de keukentafel, maar om deze om te zetten tot bruikbare plannen die door de Overheden ondersteund worden is vaak een heel ander verhaal.

Daarom wordt er van de Overheden gevraagd om pro-actief te denken in plaats van “Het kan niet want…” Door bewust te zijn van het feit dat ideeën voortkomen uit wensen van burgers of groepen individuen zal het ondersteunen hiervan alleen maar leiden tot nieuwe uitdagingen en een hoger welzijnniveau van de lokale samenleving.