Verbreding naar zorg

Agrarische bedrijven staan vaak op een kruispunt van keuzes en/of beslissingen. Zo is het mogelijk om een bedreiging om te buigen tot een kans. Werken buiten de deur of kunnen kiezen voor op het eigen bedrijf opzetten van een zorgtak is alleen tot een succes te brengen als de ambitie en motivatie hoog is. Het doorlopen van dit proces is in samenwerking met LTO Noord advies uitgevoerd voor een ondernemer in Noord-Oost Twente en een ondernemer in Salland. Met behulp van analyse en coaching wordt duidelijk welke zorgfuncties het beste bij de ondernemers passen en worden contacten met zorgaanbieders gelegd.