Optimaliseren routestructuren Ommen-zuid

In het kader van Ruimte voor de Vecht is het project ‘Optimaliseren routestructuren Ommen-zuid’ ontwikkeld. Hierbij werken negen grote terreinbeherende organisaties samen ten zuiden van de Vecht. Over elkaars grenzen kijken en samen zoeken naar de meest optimale routes in het gebied, Scheiding van gebruikersgroepen en beleving van het gebied dwars op de gradiënt staat hierbij centraal.

Initiatiefnemer is Vereniging Natuurmonumenten en Doedens & Partners heeft de financiering georganiseerd en het project ontwikkeld in opdracht van de gemeente Ommen. De uitvoering is samen met Regionaal Team recreatie Ijssel/Vecht tot stand gekomen.

De partners zijn: Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Landgoed Junne, Landgoed Archem, Landgoed Stekkenkamp, Waterschap Regge&Dinkel, Waterschap Velt&Vecht en Gemeente Ommen.