Stichting Meva Fonds

Doedens & Partners is initiatiefnemer van het Meva Fonds. Met medewerking van Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeringen, AGN Business Internet b.v., Triple Deal en Pharos Reizen en de ANWB zijn de eerste stappen gezet.
Vakantie voor mensen met een beperking heeft een zeer positief effect op de mentale gezondheid en heeft daardoor ook een direct positieve invloed op de lichamelijke dan wel algemene gezondheid.
Het Meva fonds is een stichting zonder winstoogmerk en streeft er naar om voor mensen met een beperking vakantie mogelijk te maken door bij te dragen in de extra kosten voor aangepaste voorzieningen (accommodatie, vervoer, begeleiding etcetera).

Mensen die via internet een (reguliere) vakantie boeken, krijgen het verzoek om twee euro per reiziger te doneren aan het Meva Fonds. Hiervoor is de eurodonatiemodule ontwikkeld. Pharos Reizen is de eerste reisorganisatie die deze heeft geïmplementeerd.

Een comité van aanbeveling met bekende Nederlanders ondersteunt het Meva Fonds in haar doelstelling, zie de website. www.mevafonds.nl